ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา
 
      จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพเชียงใหม่สู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในงาน LANNNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม 053-211-048-50 ต่อ 302 http://lannahealthhub.org
เอกสารดาวน์โหลด
        ใบสมัครเข้ารับการประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  [0 Kb]
        เกณฑ์การให้คะแนน การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  [0 Kb]
        ประชาสัมพันธ์ การประกวด สุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา  [0 Kb]
        ใบสมัครเข้ารับการประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา  [0 Kb]
        เกณฑ์การให้คะแนน การแข่งขันสุดยอดนวดไทยล้านนา  [0 Kb]
        ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 พค. 60 เวลา 15:46 น.  โดย :  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th