ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทนและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ ที่ สธ 0713.05/ 85 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
      ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ 
ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทนและการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ ที่ สธ 0713.05/ 85 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 มีค. 60 เวลา 19:49 น.  โดย :  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th