การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา
 
      ติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด โดยการสมัครเป็นเพื่อนกับ LINE OFFICIAL LANNA HEALTH HUB โดยวิธีสแกน QR CODE
1. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE
2.เลือกเมนู Add FRIEND (หรือเพิ่มเพื่่อน)
3.เลือกเมนู QR CODE (คิวอาร์โค้ด)
4.สแกน QR CODE (คิวอาร์โค้ด)
ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
 
ณ วันที่ : 24 มีค. 60 เวลา 19:45 น.  โดย :  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th