การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49
 
      การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49
ในวันที่ 11,18 มีนาคม 2560 ณ อาคาร SME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น – 16.00 น
เอกสารดาวน์โหลด
        ข่าวสารการขึ้นทะะเบียน วันที่ 11,18 มีนาคม 2560  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 มีค. 60 เวลา 15:59 น.  โดย :  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th