การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)
 
      โครงการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  วันที่ 11 - 13  มกราคม  2560
ณ  โรงแรมเมอร์เคียว   จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        EHA 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  [3,029 Kb]
        EHA 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  [2,257 Kb]
        EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป  [1,405 Kb]
        EHA 3001 การจัดการส้่วมสาธารณะ  [718 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 กพ. 60 เวลา 13:00 น.  โดย :  นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740