การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)
 
          โครงการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  วันที่ 11-13 มกราคม 2560   ณ  โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        EHA 9000 การบังคับใช้กฎหมาย  [2,777 Kb]
        มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) EHA 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉิน  [2,946 Kb]
        เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพด้านการจัดการน้ำบริโภค  [1,263 Kb]
        การจัดการสุขาภิบาลอาหาร  [3,716 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 กพ. 60 เวลา 12:54 น.  โดย :  นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740