ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ
 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ
โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 กพ. 60 เวลา 19:26 น.  โดย :  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th