เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดูแลผู้ป่วย
 
      ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือเชิญประชุม (ถึง...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน)  [70 Kb]
        หนังสือเชิญประชุม (ถึง...ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป)  [72 Kb]
 
ณ วันที่ : 23 มิย. 59 เวลา 11:37 น.  โดย :  นางสาวณฐินี ลีลาภัทร [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740