แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์
 
      กลุ่มงานที่มีความประสงค์ให้งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ร่วมถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม/การรณรงค์/การจัดแถลงข่าว /เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์  [0 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 พค. 59 เวลา 10:38 น.  โดย :   []
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th