ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard practice assessment
 
      วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ณ วันที่ : 08 มีค. 59 เวลา 10:32 น.  โดย :  นางสาวณฐินี ลีลาภัทร [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740