ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office
 
      เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
ณ วันที่ : 02 มีค. 59 เวลา 11:26 น.  โดย :  นางสาวณฐินี ลีลาภัทร [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740