อัตรากำลัง

Prev1 2
 31. เดือน มิถุนายน 2559         view : 590
      ณ วันที่ : 11 กค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 32. เดือน พฤษภาคม 2559         view : 476
      ณ วันที่ : 02 มิย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มิย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 33. อัตรากำลังภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 870
      ณ วันที่ : 04 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 34. เดือน เมษายน 2559         view : 347
      ณ วันที่ : 11 พค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 35. เดือน มีนาคม 2559         view : 298
      ณ วันที่ : 04 เมย. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 36. เดือน กุมภาพันธ์ 2559         view : 332
      ณ วันที่ : 04 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 37. เดือน มกราคม 2559         view : 463
      ณ วันที่ : 25 กพ. 59   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 38. กรอบอัตรากำลังเดือน ธันวาคม 2558         view : 364
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 39. กรอบอัตรากำลังเดือน พฤศจิกายน 2558         view : 275
      ณ วันที่ : 11 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 40. กรอบอัตรากำลังเดือนตุลาคม 2558         view : 275
      ณ วันที่ : 03 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 41. กรอบอัตรากำลังเดือนกันยายน 2558         view : 265
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 42. กรอบอัตรากำลังเดือนสิงหาคม 2558         view : 241
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 43. กรอบอัตรากำลังเดือนกรกฎาคม 58         view : 248
      ณ วันที่ : 04 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 44. กรอบอัตรากำลัง เดือนมิถุนายน 58         view : 249
      ณ วันที่ : 01 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 45. กรอบอัตรากำลังเดือนพฤษภาคม 58         view : 279
      ณ วันที่ : 25 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740