ชมรมผู้อำนวยการ รพ.
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นายอำพร เอี่ยมศรี
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   21 มีนาคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผอ.รพ.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   25
ผู้ประสานงาน   ณัฏฐ์ลตา
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   09 มีนาคม 2565  [ เวลา 11:35:30 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 มีนาคม 2565  [ เวลา 09:37:00 ]