ประชุมประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   สำนักเลขาราชวัง
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   21 มีนาคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  นพ.สสจ. เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   บดินทร์ อินตายวง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   08 มีนาคม 2565  [ เวลา 10:03:16 ]
ผู้บันทึก   นายบดินทร์ อินตายวง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   08 มีนาคม 2565  [ เวลา 12:46:50 ]