ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการฯ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   22
ผู้ประสานงาน   ไปรยา
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   23 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 11:32:00 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   23 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 13:13:50 ]