ประชุมคณะนิเทศงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เขต 1
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ทีมนิเทศ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   2
ผู้ประสานงาน   ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   22 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 11:15:02 ]
ผู้บันทึก   นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   22 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 12:00:57 ]