การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 2/2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   24 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   6
ผู้ประสานงาน   นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 15:49:44 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   18 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 12:07:36 ]