ประชุมสรุปจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงานฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ และ จทน. รพ.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 14:02:05 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 14:08:01 ]