งานเปิดโครงการ (kick off) ชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด19
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมาตย์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Webex]
วันที่จัดประชุม   18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5 คน
ผู้ประสานงาน   อภิญญา เมธาสุข
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 13:40:51 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   17 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 14:08:12 ]