ติดตามงานรับรองหมอพื้นบ้าน
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงาน
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   วิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   ใช้ zoom
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   10 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 22:30:45 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 10:14:08 ]