การนิเทศงานจาก กรมการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบ Zoom
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   กรมการแพทย์แผนไทย
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานฯ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   พัสสนันท์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   10 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 16:18:29 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 10:14:11 ]