เขตสุขภาพที่ 1 ประเด็น PM 2.5
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   04 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  8 จังหวัดภาคเหนือ 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   15
ผู้ประสานงาน   นางฐิติรัตน์ อินตายวง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   03 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 15:13:22 ]
ผู้บันทึก   นางฐิติรัตน์ อินตายวง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   03 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 15:27:10 ]