ประชุมเครือข่ายเอดส์เชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประธานการประชุม   ทรงยศ คำชัย
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   23 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เครือข่ายเอดส์เชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   35
ผู้ประสานงาน   นางสาวนรมน กันธะอุดม
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   02 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 10:35:24 ]
ผู้บันทึก   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   02 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 13:06:02 ]