ประชุม Flu-DARRT
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประธานการประชุม   นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   31 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   15
ผู้ประสานงาน   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   31 มกราคม 2565  [ เวลา 15:47:02 ]
ผู้บันทึก   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   31 มกราคม 2565  [ เวลา 16:29:10 ]