ประชุม IMC
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ประธานการประชุม   นางจามจุรีย์ เลิศจันทร์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน IMC
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นางทิพมาศ ไชยชนะ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   31 มกราคม 2565  [ เวลา 15:21:58 ]
ผู้บันทึก   นางชฎาพร บุญมาดี
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   31 มกราคม 2565  [ เวลา 16:29:17 ]