ประชุมอสม นวัตกรสังคม
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมายต์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ชมรมอสม.เชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   3
ผู้ประสานงาน   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   04 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 13:19:39 ]
ผู้บันทึก   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 มกราคม 2565  [ เวลา 08:51:58 ]