ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการขับเคลือนกัญชาทางการแพทย์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   นางสาวอัญชญา ดุจจานุทัศน์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   26 มกราคม 2565  [ เวลา 14:28:53 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 มกราคม 2565  [ เวลา 08:51:35 ]