ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและสื่อสานนโยบายการดำเนินการการแพทย์แผนไยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงานฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   18 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5 คน
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   14 กุมภาพันธ์ 2565  [ เวลา 11:01:21 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 มกราคม 2565  [ เวลา 08:51:32 ]