ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขต
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   ประธาน service plan สาขาการแพทย์แผนไทย
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   28 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5 คน
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   25 มกราคม 2565  [ เวลา 16:03:43 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   26 มกราคม 2565  [ เวลา 09:19:03 ]