ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขต
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   ประธาน service plan สาขาการแพทย์แผนไทย
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   27 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ,เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5 คน
ผู้ประสานงาน   นางวิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   26 มกราคม 2565  [ เวลา 11:36:48 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   26 มกราคม 2565  [ เวลา 09:18:59 ]