ประชุมเตรียมประกวดพื้นที่ต้นแบบ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   สสจ.เชียงใหม่
ประธานการประชุม   หัวหน้ากลุ่มงานฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   25 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย , 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5 คน
ผู้ประสานงาน   นางสาวอัญชญา ดุจจานุทัศน์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   25 มกราคม 2565  [ เวลา 13:15:52 ]
ผู้บันทึก   นางวิสุดา เนวิลัย
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   25 มกราคม 2565  [ เวลา 15:42:28 ]