ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานก่อสร้างและพัสดุ
ประธานการประชุม   นายทอง พันทอง
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมลีลาวดี
วันที่จัดประชุม   25 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   24 มกราคม 2565  [ เวลา 16:00:36 ]
ผู้บันทึก   งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   25 มกราคม 2565  [ เวลา 09:03:36 ]