ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคำขอจัดตั้ง ปรับระดับ ขยายเตียง และแผนพัฒนา หน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่1 ประจำปี 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   24 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้อง
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   24 มกราคม 2565  [ เวลา 09:44:00 ]
ผู้บันทึก   MissWanthana Tanaset
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   24 มกราคม 2565  [ เวลา 12:24:08 ]