การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ การแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 - 2566
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   01 กุมภาพันธ์ 2565 - 02 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร และแพทย์แผนไทยผู้แทนสาย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   วิสุดา เนวิลัย
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   21 มกราคม 2565  [ เวลา 18:15:39 ]
ผู้บันทึก   ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   24 มกราคม 2565  [ เวลา 09:12:32 ]