การคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5 (3) แห่ง พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   09 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน และผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30 คน
ผู้ประสานงาน   นางสาวศิริธร ภาดี
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   21 มกราคม 2565  [ เวลา 15:59:31 ]
ผู้บันทึก   นางสาวศิริธร ภาดี
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   24 มกราคม 2565  [ เวลา 09:12:48 ]