ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาพชอ.ตามแนวทาง UCCARE ผ่านโปรแกรม CL UCCARE
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมาตย์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   24 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานพชอ.จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   21 มกราคม 2565  [ เวลา 15:25:55 ]
ผู้บันทึก   นางสาวกรวิการ์ ชัยฉกรรจ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   24 มกราคม 2565  [ เวลา 09:12:21 ]