รายงานตัว บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   01 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานราชการ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   6
ผู้ประสานงาน   จมรพรรณ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   20 มกราคม 2565  [ เวลา 11:55:22 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 11:55:41 ]