กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   งานก่อสร้างและพัสดุ
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   31 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ สสจ.ชม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   26 มกราคม 2565  [ เวลา 09:30:12 ]
ผู้บันทึก   งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 11:55:37 ]