ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายทอง พันทอง
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
วันที่จัดประชุม   21 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   25 คน
ผู้ประสานงาน   น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   19 มกราคม 2565  [ เวลา 17:19:30 ]
ผู้บันทึก   นางสาวกรวิการ์ ชัยฉกรรจ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 09:10:00 ]