ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานสุขศึกษา
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมายต์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   24 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัด
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   19 มกราคม 2565  [ เวลา 13:48:28 ]
ผู้บันทึก   นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 09:10:18 ]