ประชุมปฏิรูปปฐมภูมิ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   นพ.บดินทร์ จักรแก้ว
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   25 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการปฐมภูมิ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   6คน
ผู้ประสานงาน   น.ส.จิราพร ธรรมเสนา
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   19 มกราคม 2565  [ เวลา 11:58:47 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 09:10:06 ]