ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เทคนิคการคัดกรองสุขภาพนักเรียน และแนวทางให้บริการนักเรียน ปี65
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ประธานการประชุม   นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   31 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   300
ผู้ประสานงาน   นุชสาคร
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   19 มกราคม 2565  [ เวลา 11:57:23 ]
ผู้บันทึก   นางนุชสาคร เขมะศิริ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   20 มกราคม 2565  [ เวลา 09:10:24 ]