การพัฒนาระบบบริการ รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประธานการประชุม   นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   04 กุมภาพันธ์ 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ SP ยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   2
ผู้ประสานงาน   นายเกรียงไกร ยอดเรือน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   17 มกราคม 2565  [ เวลา 13:26:55 ]
ผู้บันทึก   นายเกรียงไกร ยอดเรือน
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   17 มกราคม 2565  [ เวลา 13:57:51 ]