คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   26 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2565
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   9
ผู้ประสานงาน   นางสาวรัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   17 มกราคม 2565  [ เวลา 13:08:38 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   17 มกราคม 2565  [ เวลา 13:57:42 ]