ประชุมการประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ปี2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   17 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   ฐิติรัตน์ อินตายวง
หมายเหตุ   ประชุมด่วน
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   14 มกราคม 2565  [ เวลา 15:47:34 ]
ผู้บันทึก   นางปริศนา สุวรรณโชติ
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   14 มกราคม 2565  [ เวลา 16:04:05 ]