การพัฒนาข้อมูลมะเร็ง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   21 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   6
ผู้ประสานงาน   ธัญพร ร่างวิจิตร
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   12 มกราคม 2565  [ เวลา 13:23:01 ]
ผู้บันทึก   นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   13 มกราคม 2565  [ เวลา 09:02:11 ]