พิจารณาผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   28 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   ปิยะดา
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   11 มกราคม 2565  [ เวลา 13:45:00 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   11 มกราคม 2565  [ เวลา 14:04:16 ]