ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นายทอง พันทอง
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   13 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   จมรพรรณ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   07 มกราคม 2565  [ เวลา 10:04:06 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   10 มกราคม 2565  [ เวลา 09:09:15 ]