การประชุมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประธานการประชุม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   31 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   ญาณี ศิริวรรณ์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   30 มกราคม 2565  [ เวลา 19:10:07 ]
ผู้บันทึก   นางญาณี ศิริวรรณ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   07 มกราคม 2565  [ เวลา 08:56:57 ]