ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.เชียงใหม่ (กกบ.สสจ.ชม.) ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   07 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหารสสจ.เชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   30
ผู้ประสานงาน   อัญชิสา บางเขียว
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   04 มกราคม 2565  [ เวลา 13:18:45 ]
ผู้บันทึก   MissWanthana Tanaset
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   04 มกราคม 2565  [ เวลา 14:08:43 ]